مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مراکز دانشگاه
اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی
ریاست دانشگاه
اداره کل منابع انسانی
معاونت اداری مالی
اداره کل امور رفاهی
معاونت آموزشی
اداره کل امور دانشجویی
معاونت برنامه ریزی
اداره کل امور خوابگاه ها
معاونت بین الملل
اداره کل بهداشت و درمان
معاونت پژوهشی
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
معاونت دانشجویی
مرکز آموزش های الکترونیکی
معاونت فرهنگی
مرکز مشاوره دانشگاه
پیوند ها
پایگاه های خدماتی و اطلاع رسانی
مراکز پژوهشی
دانشگاههای وزارت علوم
پایگاه های آموزش عالی
دانشگاههای وزارت بهداشت
سایر پیوند ها
راه‌های ارتباطی دانشگاه
دریافت اپلیکیشن موبایل
ســـامانه هــــدهــــد
دانشگاه شهیـد بهشتــی
کانال رسمــی تلگــــرام
دانشگاه شهیـد بهشتــی
کانال رسمــی ســـروش
دانشگاه شهیـد بهشتــی
تماس با دانشگاه
نشانی دانشگاه: تهران، تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو
تلفنخانه دانشگاه: 29901 
 تلفن‌های تماس روابط عمومی: 22431920- 29902233
تلفکس: 22431919
شماره پيامک روابط عمومی: 1000029901
pr.office@mail.sbu.ac.ir
راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی