هدف کلی، رشد و شکوفایی ابعاد مختلف انسان با پرداختن به فعالیت­های شاد و سلامت بخش ورزشی می­باشد.
1.       نهادینه کردن ورزش در بین اقشار جامعه دانشگاهی.
2.       تلاش برای بهبود سلامت، شادابی، اعتماد به نفس و نظم­پذیری در دانشجویان.
3.       ایجاد بستر مناسب برای بروز استعدادهای ورزشی دانشجویان به عنوان ورزشکار، داور و مربی در راستای ارتقاء سطح ورزش دانشگاه.
4.       ثمربخش نمودن اوقات فراغت دانشجویان از طریق فعالیت­های متنوع ورزشی.
5.       ایجاد بستری مناسب به منظور همکاری دانشجویان در اجرای برنامه­ها در جهت تجربه کاری در آینده.
6.       ایجاد کارآفرینی در بین دانشجویان از طریق مشارکت (آموزشی، داوری، مسابقات) در اجرای غعالیت­های ورزشی.
7.       توسعه اماکن ورزشی.
8.       برگزاری کلاس­های آموزشی ورزشی.
9.       توسعه ورزش کارکنان.
10.     توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در راستای ارتقاء سطح سلامت دانشگاهیان.
11.     تشکیل، حمایت و نظارت بر انجمن­های ورزشی.
12.     برگزاری شورای عالی ورزش دانشگاه و اجرای مصوبات.
13.     نظارت بر حسن اجرای فعالیت­های ورزشی.
14.     جذب نیروهای مرتبط و متخصص.
15.     جذب اعتبارات مالی از منابع غیردانشگاهی در جهت طرح­های عمرانی ورزش.
16.     استفاده از سیستم مکانیزاسیون جهت انجام فرآیندهای جاری.
17.     ایجاد انگیزه بیشتر جهت پرداختن به ورزش از طریق توسعه فعالیت­های مفرح و جدید همگانی.