مرکز تربیت بدنی، در جهت رشد و شکوفایی ابعاد مختلف انسان با پرداختن به فعالیت های شاداب و سلامت بخش ورزشی فعالیت می نماید.
مرکز تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی در راستای شرح وظایف محوله و با توجه به نیازهای اجتماعی دانشجویان و با نگرشی کلی بر مسایل برنامه­ ریزی و اجرای برنامه­ های درون و برون سازمانی خود و مطابق  برنامه­ ها و سیاست ­های دانشگاه و اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع تقویم و برنامه سالانه را با پیش ­بینی بودجه آماده و اجرا می نماید.
لازم به ذکر است ورزش دانشجویی دانشگاه از گذشته تاکنون یکی از قطب­ های مهم ورزش دانشجویی کشور بوده است، که البته نوسانات و افت و خیزهای فراوان در نتایج کسب شده توسط تیم­ های ورزشی در هر دو بخش دختران و پسران ضرورت برنامه­ ریزی جامع در این مقوله را دو چندان می­ کند. در برنامه هر سال همچنین سعی شده است در کنار ورزش قهرمانی به ورزش ­های همگانی و در زیر مجموعه آن، ورزش کارکنان و فعالیت­ های متنوع آموزشی و تفریحی نیز توجه جدی شود.