پرسنل مرکز تربیت بدنی دانشگاه
 
ردیف​ ​نام و نام خانوادگی ​سمت ​شماره تماس
1​ سید عماد حسینی​ سرپرست مرکز تربیت بدنی​ 22431954 - 29902946​
2​ ژاله ترهنده​ ​ مسئول دفتر​ - مسئول دبیرخانه​ 22431954 - 29902946​​
3​ سید مجید شهیدزاده​ معاون مرکز​ 29902947​​
4​ آذین جلیلیان باوندپوری​​ رئیس اداره همگانی​ 29902945​
5​ مسلم بای​​ رئیس اداره قهرمانی​ 29905031​​
6​ محمد غلام پور​ رئیس گروه برنامه ریزی و توسعه ورزشی​ 29905032​​
7​​ لیلا خیرالله زاده ورزی​ کارشناس مسئول ورزش قهرمانی 29902945​​
8 سمیه سلیمیان​​ کارشناس ورزشی​ 29902945​​
9​​ لیلا زندی
کارشناس ورزشی
22431960​​
10​ مجید رجبی​ کارشناس مسئول تربیت بدنی پردیس شهید عباسپور 29905031​
11​​ فریده مقدمی​​ کارشناس ورزشی خوابگاه​​ 22431960​​
12 احسان کمالی​​
مسئول سالن­ ورزشی  شماره (4)
22431743​​
13 صادق توسلی طباطبایی​​​
مسئول سالن ورزشی شماره (4) - شیفت شب
​22431743
14 فاطمه محمدی​​
خدمات سالن ورزشی شماره (3)
22431960​
15​​ میثم قیاسوند​ ​خدمات سالن ورزشی شماره (4) 22431743​​