دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح فردا به افق تهران: 05:43:22

ثبت نام اینترنتی خواب گاه دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

تاریخ انتشار: 1392/02/07 01:58 ب.ظ
external:http://www.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=552&ctl=Detail&mid=1612&Id=11338
Telegram-Icon
کلید واژه ها: ثبت نام اینترنتی خواب گاه دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی 93-92
منبع خبر مدریت امور خوابگاه ها
تعداد مشاهده: 542
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی