دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 20:36:00

برنامه های هفته پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ انتشار: 1393/09/19 10:16 ق.ظ

به مناسبت هفته پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می نماید.

جدول برنامه های هفته پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی93.docxجدول برنامه های هفته پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی93.docx

کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد مشاهده: 2,691
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی