دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 17:41:10

نمونه آزمونهای پایان ترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ انتشار: 1393/09/24 01:13 ب.ظ

جهت دریافت فایل نمونه آزمون های پایان ترم تربیت بدنی عمومی 1 به سایت دانشکده تربیت بدنی و علوم رزشی بخش نمونه آزمون مراجعه نمائید​

Telegram-Icon
کلید واژه ها: تربیت بدنی
منبع خبر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد مشاهده: 3,491
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی