دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 20:44:17

برگزاری کارگاه آموزشی توليد متابوليت های ثانويه از طريق ريشه های مويينه

تاریخ انتشار: 1394/08/05 02:15 ب.ظ

کارگاه آموزشی توليد متابوليت های ثانويه از طريق ريشه های مويينه روز چهارشنبه 20 ابان ماه در پژوهشکده گياهان و مواد اوليه دارويی دانشگاه شهيد بهشتی برگزار می گردد.

توليد متابوليت های ثانويه از طريق ريشه های مويينه.pdfتوليد متابوليت های ثانويه از طريق ريشه های مويينه.pdf

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
تعداد مشاهده: 2,074
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی