دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 18:18:11

مراحل بررسی درخواست های مربوط به کفایت دستاوردهای دانشجویان دکتری جهت دفاع از رساله

تاریخ انتشار: 1395/02/11 11:12 ق.ظ

 

مراحل بررسی درخواست های مربوط به کفایت دستاوردهای دانشجویان دکتری جهت دفاع از رساله  در فایل زیر  پیوست می باشد

 

مراحل بررسی درخواست های مربوط .docxمراحل بررسی درخواست های مربوط .docx

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مدیریت و حسابداری
تعداد مشاهده: 1,997
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی