دانشگاه شهید بهشتی

انتخاب آقای دکتر جمال امانی راد به عنوان دانشجوی نمونه

تاریخ انتشار: 1395/04/29 09:59 ق.ظ
انتخاب آقای دکتر جمال امانی راد به عنوان دانشجوی نمونه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به ایشان، آقای دکتر پرند (استاد راهنما) و اعضای محترم دانشکده علوم رياضي تبریک می گوییم و برای ایشان توفيق بیشتر آرزومندیم.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشجوی نمونه
منبع خبر دانشکده علوم ریاضی
تعداد مشاهده: 2,414
اخبار : انتخاب آقای دکتر جمال امانی راد به عنوان دانشجوی نمونه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی