دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 17:34:16

تجلیل از دکتر شهبازی از اساتید برجسته مستقر در "پردیس علمی تحقیقاتی زیراب" و معرفی ایشان بعنوان "پدر علم ترویج کشاورزی"

تاریخ انتشار: 1395/05/31 09:34 ق.ظ
 
انجمن علمی توسعه روستائی ایران در پاسخ به نامة شمارة 528/004600 موّرخ 95/6/2 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، به منظور تعظیم و تکریم و بزرگداشت یکی صاحب نظران و مفاخر علمی کشور، طی نامه شمارة 14/111/12/تر/ موّرخ 95/4/19 ،  دکتر اسماعیل شهبازی از اساتید برجسته و مدیر گروه اسبق رشته "مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها" مستقر در «پردیس علمی تحقیقاتی زیراب» را به عنوان «پدر علم ترویج» و توسعة روستائی در بخش کشاورزی ایران، معرفی نمود.
به همین مناسبت، در دیدارِ  روز سه شنبه 19 مردادماه 1395 ، آقای مهندس علیرضا بزرگی،  ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران، ضمن اهداء «لوح تقدیر» و «تمبریادبود» و «نشان» و «تندیس» سازمانی، از مقام علمی و نقش دکتر اسماعیل شهبازی در تعلیم و تربیت و بسط و توسعة علم و دانش و کارگشائی ثمربخش در زمینه های توسعة کشاورزی و عمران و آبادانی روستاها تجلیل و تکریم به عمل آورد. و بدین سان، باب های نوینی را برای مشاوره و تبادل نطریّات و همکاری های بیشتر و مناسب تر در زمینه های توسعة کشاورزی و عمران و آبادانی روستاها پی نهادند

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پردیس علمی، تحقیقاتی زیراب
تعداد مشاهده: 569
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی