دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 13:01:31

تشکر و قدردانی از زحمات استاد بازنشسته گروه مخابرات جناب آقای دکتر محمد حسن ساوجی

تاریخ انتشار: 1395/07/13 10:45 ق.ظ

 

روز دوشنبه مورخ  12/07/1395 طی مراسمی با حضور ریاست دانشکده مهندسی برق وتنی چند از اساتید ، از زحمات چندین ساله جناب آقای دکتر محمدحسن ساوجی استاد بازنشسته گروه مخابرات ، تقدیر و تشکر به عمل آمد.


425705805_138765.jpg


 

 

Telegram-Icon
کلید واژه ها: دکتر ساوجی،دانشکده مهندسی برق
منبع خبر دانشکده مهندسی برق
تعداد مشاهده: 1,764
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی