دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 19:21:08

دومین میزگرد علمی دانشجویی انجمن حقوق خانواده با موضوع ازدواج موقت

تاریخ انتشار: 1395/09/23 07:42 ق.ظ

IMG_20161212_141533.jpg
 

Telegram-Icon
کلید واژه ها: انجمن حقوق خانواده، ازدواج موقت، پژوهشکده خانواده
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 460
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی