دانشگاه شهید بهشتی

حضور دکتر سید حسن تقوایی در برنامه چرخ شبکه چهار سیما

تاریخ انتشار: 1395/11/05 11:27 ق.ظ
برنامه چرخ شبکه چهار سیما با حضور دکتر سیدحسن تقوایی عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی و مدیر گروه معماری منظر برگزار شد. در این برنامه ایشان به تبیین دیدگاه خود در زمینه منظر روزانه پرداخت.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دکتر سید حسن تقوایی، برنامه چرخ
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 1,476
اخبار : حضور دکتر سید حسن تقوایی در برنامه چرخ شبکه چهار سیما
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی