دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 18:07:44

برگزاری ژورنال کلاب در پژوهشکده خانواده

تاریخ انتشار: 1395/11/12 10:24 ق.ظ

Picture1.png
 

 

Telegram-Icon
کلید واژه ها: ژورنال کلاب، بهزیستی روانشناختی کودکان، پژوهشکده خانواده
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 402
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی