دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 17:34:16

جذب پژوهشیار پسادکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ انتشار: 1395/11/23 01:18 ب.ظ

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی با تخصص در زمینه تمرین ورزشی و فعالیت و عملکرد پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی به عنوان پژوهشیار پسادکتری به مدت دو نیمسالجذب نماید. متقاضیان می توانند رزومه و فرم تقاضای خود را در قالب فرم‌های موجود در سایت دانشگاه بخش فرم ها و آیین نامه­‌های معاونت پژوهشی (دوره فرادکتری) تا تاریخ 95/11/30به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل و یا ارسال نمایند.

Telegram-Icon
کلید واژه ها: پسا دکتری
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 708
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی