دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 13:01:31

کتاب دموکراسی مستقیم توسط مرکز تحقیقات کرسی حقوق بشر منتشر شد

تاریخ انتشار: 1396/02/02 10:41 ق.ظ

 

کتاب دموکراسی مستقیم و با ترجمه کتابچه موسسه بین المللی IDEAو ترجمه هادی حاج زاده و مصطفی بوالحسنی با دیباچه دکتر حسین میرمحمد صادقی توسط مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در سال 95 منتشر شده است.

دموکراسی-مستقیم-کرسی-حقوق-بشر.jpg-96.jpg

Telegram-Icon
کلید واژه ها: 1
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 541
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی