دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 18:07:44

برنامه کلاسهای تقویتی دانشجویان شاهد وایثارگر، نیمسال دوم 96-95

تاریخ انتشار: 1396/02/17 10:55 ق.ظ
برنامه کلاسهای تقویتی دانشجویان شاهد وایثارگر، نیمسال دوم 96-95 که در خانه فرهنگ دانشجویی برقرار می باشد:
 
ساعات
 
10-8
12-10
14-12
15-13
شنبه
فیزیولوژی انسان
مدرس: خانم فرهمند
 
معادلات دیفرانسیل
مدرس: آقای راستی
آمار
مدرس: خانم الیاسی
 
فیزیولوژی کاربردی
مدرس: خانم فرهمند
یکشنبه
ریاضی کاربردی
  مدرس:خانم کدخدا
تجارت بین الملل
مدرس: خانم نادعلیان
آمار
مدرس: خانم نوفرستی
 
دوشنبه
 
GIS
مدرس: خانم خاکسار
تحقیق در عملیات
مدرس :آقای جراحی
 
سه شنبه
شیمی آلی2
مدرس:خانم سعیدی
فیزیولوژی پیشرفته
مدرس: خانم فرهمند
 
 
چهارشنبه
شیمی آلی1
مدرس:خانم سعیدی
                               
 
ریاضی مهندسی
مدرس:خانم محمدی
 
        فیزیک پایه 3
مدرس:آقای پاداش
 
 
دانشجویانی که تقاضای کلاس تقویتی دارند ، به اداره آموزش امور شاهد و ایثارگر مراجعه نمایند. شماره تماس:2204

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 392
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی