دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 05:20:19

زمان مصاحبه دکتری سال 96 دانشکده ادبیات

تاریخ انتشار: 1396/02/30 08:16 ق.ظ

​بسمه تعالی

 

قابل توجه داوطلبان آزمون مصاحبه دکتری
 
ضروری است هر داوطلب «حوزه مطالعاتی و موضوعات پیشنهادی» خود را (تا سه اولویت) پیش از شرکت در مصاحبه در یک برگه A4 نوشته و به صورت مکتوب به استاد مصاحبه کننده خود تحویل دهد.
 
​ردیف ​کد رشته امتحانی ​واحد آموزشی نام رشته امتحانی​ ​کد رشته محل ​نام رشته گرایش ​دوره ​ظرفیت تاریخ مصاحبه​ ​روز مصاحبه
1​ 2802​ ​ادبیات
​زبان فرانسه
​5350 ​زبان فرانسه ​روزانه ​5 20 , 21 تیر
2​
2802
​ادبیات
​زبان فرانسه
​5352
​زبان فرانسه
​نوبت دوم ​5 20 , 21
تیر
3​
2101
​ادبیات
​زبان و ادبیات فارسی
​1019
​زبان و ادبیات فارسی
​روزانه ​5 ​22 و 23
خرداد
4​
2125
​ادبیات
​علوم اجتماعی
​1539 ​جامعه شناسی ـ جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ​روزانه ​3
13 خردادماه از الف تا ش
 
22 خردادماه از ص تا م
 
23 خردادماه از ن تا ی
 
8 صبح  لغایت 13:00 بعداظهر
5​
2122
​ادبیات
​تاریخ ـ تاریخ ایران دوره اسلام
​1496
​تاریخ ـ تاریخ ایران دوره اسلام
​روزانه ​3 ​12 تیر
6​
2122
​ادبیات
​تاریخ ـ تاریخ ایران دوره اسلام
​1506 ​ایرانشناسی ​روزانه ​5 ​12 تیر
7​
2122
​ادبیات ​تاریخ ـ تاریخ ایران دوره اسلام ​1515 ​ایرانشناسی
نوبت دوم
​5 12 تیر
8​
2806
​ادبیات ​زبان و ادبیات انگلیسی ​5397
​زبان و ادبیات انگلیسی
​روزانه ​4 17 خرداد

8:15 صبح الف تا ش

13:30 ص تا ی

9​
2808
​ادبیات ​زبانشناسی ​5414 ​زبانشناسی
روزانه
​5 ​17 ​خرداد
10​
2808
​ادبیات ​زبانشناسی ​5422 ​زبانشناسی ​نوبت دوم ​3 17 , 18 ​خرداد
​11 2110​ ​ادبیات
​زبان و ادبیات عرب
​1186 ​زبان و ادبیات عرب ​روزانه ​4

20  خرداد از الف تا ش

21  خرداد از ص تا م

​خرداد
12​ 2136​ ​ادبیات ​فسلفه ​1666 ​فلسفه ​روزانه ​6 11 ، 12 و 13 تیر

 
 
 
داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی در تاریخ 17/03/1396 که حرف اول نام خانوادگی آنان "الف" تا "ش" می باشد، راس ساعت 8:15 صبح و متقاضیانی که حرف اول نام خانوادگی آنان "ص" تا "ی" می باشد راس ساعت 13:30 در گروه زبان و ادبیات انگلیسی اتاق 123 جهت انجام آزمون کتبی و مصاحبه علمی حضور داشته باشند. ضمناً لازم است داوطلبان دعوت شده به مصاحبه علاوه بر مدارک لازم، یک پیشنهاد پانصد کلمه ای به زبان انگلیسی درباره حوزه تحقیق خود به همراه داشته باشند.
 
قابل توجه متقاضیان ورود به مقطع دکتری زبان‏شناسی
 
کلیة متقاضیان محترم ورود به مقطع دکتری زبان‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی که هزینة مصاحبه را پرداخت نموده‏اند، لازم است روزهای چهارشنبه و پنج‏شنبه 17 و 18 خرداد ماه 1396 از ساعت 9 الی 15 با در دست داشتن کلیة مدارک زیر، در محل دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان‏شناسی، برای انجام مصاحبه حاضر شوند. بدیهی است عدم شرکت در مصاحبه در زمان مقرر، به منزلة انصراف تلقی می‏شود. متقاضیان محترم دقت فرمایند روز مصاحبه به ترتیب زیر تعیین گردیده است:
 
چهارشنبه
17/3/96
متقاضیان دارای نمره کل تراز نهایی از 8530 تا 5452
پنج‏شنبه
18/3/96
متقاضیان دارای نمره کل تراز نهایی از 5445 تا 3401
 
لازم به ذکر است برای جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان محترم، مصاحبه طبق ترتیب زمانی مراجعة افراد به گروه انجام می‏شود؛ بنابراین به منظور تعیین نوبت، لازم است افراد پس از حضور در محل، از کارشناس گروه شمارة نوبت دریافت نمایند.
 
تذکر: دقت نمایید که به جز اصل کتاب و اصل پایان‏نامه، سایر مدارک تحویلی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد؛ بنابراین صرفاً کپی مدارک را به گروه تحویل دهید و از تحویل اصل گواهی‏ها خودداری کنید.
 
قابل توجه دانشجویان دکتری علوم اجتماعی
متقاضیان گروه علوم اجتماعی علاوه بر فرم و فیش واریزی که در سایت سنجش اعلام شده، پایان نامه کارشناسی ارشد، مقاله (اصل) کتاب و کلیه فعایت های مکتوب علمی خود را به همراه داشته باشند.
 
قابل توجه دانشجویان دکتری تاریخ
 
Telegram-Icon
کلید واژه ها: زمان مصاحبه دکتری سال 96 دانشکده ادبیات
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 3,715
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی