دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 20:28:34

زمان مصاحبه دانشجویان محترم ورود به دوره دکتری بدون آزمون رشته اقتصاد، سال تحصیلی 97-1396

تاریخ انتشار: 1396/03/09 11:47 ق.ظ
زمان مصاحبه دانشجویان محترم ورود به دوره دکتری بدون آزمون رشته اقتصاد، سال تحصیلی 97-1396

مصاحبه دکتری بدون آزمون رشته ی اقتصاد  .pdfمصاحبه دکتری بدون آزمون رشته ی اقتصاد .pdf

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 863
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی