دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 20:44:55

جدول زمانبندی مصاحبه متقاضیان دکتری تربیت بدنی ورودی 1396

تاریخ انتشار: 1396/03/13 11:14 ق.ظ

zaman mosahebeh.jpg


Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد مشاهده: 781
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی