دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 11:49:38

جدول زمانبندی مصاحبه متقاضیان دکتری تربیت بدنی ورودی 1396

تاریخ انتشار: 1396/03/13 11:14 ق.ظ

zaman mosahebeh.jpg


Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد مشاهده: 909
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی