دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 05:20:19

جانشینی درس مدیریت بحران به عنوان درس اختیاری در دانشکده علوم زمین

تاریخ انتشار: 1396/03/16 08:46 ق.ظ
 درس مدیریت بحران به عنوان درس اختیاری برای کلیه رشته های کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی در نیمسال اول 97-1396، جانشین یک درس اختیاری به ارزش 2 واحد می گردد.

مشخصات:
نام درس: مدیریت بحران
 تعداد واحد: 2

شماره درس : 01-01-21
زمان:
دوشنبه ساعت 15-13 گروه 01
دوشنبه ساعت 17-15 گروه 02

مدرس : دکتر مهدی زارع

استاد زلزله شناسی مهندسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، تهران و عضو وابسته شاخه زمین شناسی، گروه علوم پایه، فرهنگستان علوم، و درجه هابیلیتاسیون در هدایت پژوهش HDR از دانشگاه استراسبورگ فرانسه

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 371
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی