دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 18:18:11

اصلاحیه جدول زمانبندی مصاحبه متقاضیان دکتری تربیت بدنی ورودی 1396

تاریخ انتشار: 1396/03/16 10:43 ق.ظ

mosahebe mojadad.jpg

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تعداد مشاهده: 1,056
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی