دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 13:07:32

تغییر ساعت امتحانات نوبت صبح در روزهای چهارشنبه 24 خرداد و یکشنبه 28 خرداد

تاریخ انتشار: 1396/03/23 10:51 ق.ظ
تغییر ساعت امتحانات نوبت صبح در روزهای چهارشنبه 24 خرداد و یکشنبه 28 خرداد

کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 329
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی