دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 18:18:11

ایجاد و حذف ظرفیت برخی رشته ها در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96

تاریخ انتشار: 1396/03/23 01:32 ب.ظ
ایجاد و حذف ظرفیت برخی رشته ها در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96

ایجاد و حذف ظرفیت برخی رشته ها در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96.jpgایجاد و حذف ظرفیت برخی رشته ها در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96.jpg

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 1,505
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی