دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 05:20:19

برگزاری مصاحبۀ دکترای گروه زبان و ادبیات فرانسه

تاریخ انتشار: 1396/04/11 09:25 ق.ظ

بسمه تعالی​

 

با توجه به تاریخ برگزاری مصاحبۀ دکترای گروه فرانسه در روزهای سه شنبه و چهار شنبه 20 و 21 تیرماه 1396، کلیۀ متقاضیان محترم شرکت در مصاحبۀ دکترای این گروه که هزینة مصاحبه را پرداخت نموده‏اند، لازم است ساعت 8:30 صبح روز مربوط به خود (که در ذیل مشخص شده است) جهت دریافت نوبت مصاحبه در محل گروه و با در دست داشتن کلیة مدارک زیر حضور یابند:
الف) فرم شماره 1 تکمیل شده
ب) فیش واریزی انجام مراحل مصاحبه
ج) اصل و رونوشت کارنامه آزمون مرحله اول که کد رشته ها در آن ذکر شده
د) پیشنهاد 500 کلمه ای به زبان فرانسه در حوزۀ پژوهشی در مقطع دکترا
ه) کلیۀ مستندات مربوط به سوابق پژوهشی، آموزشی (اصل مقاله ها، اصل ترجمه، اصل رسالۀ ارشد، اصل کتاب و عکس صفحه شناسنامه کتاب و ترجمه و عکس فهرست مطالب و مشخصات مجله...)
و) درصورت دارا بودن مدرک معتبر ملی یا بین المللی زبان انگلیسی (ارائۀ رونوشت آن)
ز) مدارک تحصیلی مقاطع قبلی و رونوشت آنها
ح) دو معرفی نامه از استاد راهنما و مشاور در مقطع کارشناسی ارشد
 
روز سه شنبه 20/04/96       متقاضیان دارای نمره کل تراز نهایی از
8971   تا 4280  (روزانه)
6661  تا 4275 (نوبت دوم)
 
روز چهار‌شنبه 21/04/96       متقاضیان دارای نمره کل تراز نهایی از
4271  تا 2051  (روزانه)
4222  تا 104  (نوبت دوم)
 
توجه بفرمایید از کلیۀ مدارک همراهی، رونوشت تهیه شود تا در زمان مصاحبه با اصل آنها تطبیق گردد. اصل مدارک عودت داده خواهد شد و رونوشت ها در پرونده متقاضی خواهند ماند. شایان ذکر است که پذیرفتن مدارک در غیر از روز مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.
 
Telegram-Icon
کلید واژه ها: برگزاری مصاحبۀ دکترای گروه زبان و ادبیات فرانسه
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 904
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی