دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 17:34:16

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان

تاریخ انتشار: 1396/04/21 11:20 ق.ظ
دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی نقل و انتقال از تاریخ شنبه 24/04/96 لغایت 20/05/96 به سامانه نقل و انتقال مراجعه نمایند.

naghl 96.jpg

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 856
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی