دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح فردا به افق تهران: 05:43:22

برنامه کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری گروه زمین شناسی مربوط به نیم سال اول سال تحصیلی 97-96

تاریخ انتشار: 1396/06/15 11:45 ق.ظ
 برنامه های مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری گروه زمین شناسی  مربوط به نیم سال اول سال تحصیلی  97- 96

 

برنامه نیم سال 9697 اول معدنی و آب.docبرنامه نیم سال 9697 اول معدنی و آب.doc

برنامه نیم سال 9697 حوضه رسوبی و نفت.docبرنامه نیم سال 9697 حوضه رسوبی و نفت.doc

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 628
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی