دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری جلسه استقبال از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پژوهشکده اعجاز قرآن

تاریخ انتشار: 1396/07/17 03:49 ب.ظ

به همت پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی جلسه استقبال از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دو رشته قرآن کاوی رایانشی و علوم قرآن گرایش اعجاز قرآن در تاریخ 17 مهر ماه 1396 برگزار شد. در این مراسم ابتدا دکتر طالب پور ریاست پژوهشکده اعجاز قرآن به بیان تاریخچه تاسیس پژوهشکده و اهداف اصلی آن پرداختند. سپس دکتر روحانی معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده، نکات مهم آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را تشریح نمودند. در ادامه اعضای هیات علمی پژوهشکده و همچنین دانشجویان شرکت کننده به معرفی خود پرداختند. انتهای جلسه نیز به پاسخ گویی به پرسش های دانشجویان اختصاص یافت.

جلسه معارفه دانشجویان جدید5-17-7-96.jpg

جلسه معارفه دانشجویان جدید4-17-7-96.jpg

جلسه معارفه دانشجویان جدید7-17-7-96.jpg

جلسه معارفه دانشجویان جدید11-17-7-96.jpg

جلسه معارفه دانشجویان جدید9-17-7-96.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده اعجازقرآن
تعداد مشاهده: 959
اخبار : برگزاری جلسه استقبال از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پژوهشکده اعجاز قرآن
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی