دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English

کارگاه آموزشی مدیریت منابع علمی با استفاده از نرم افزار Endnote در دانشکده علوم علوم زمین برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1396/08/01 03:56 ب.ظ

 

 کارگاه آموزشی " مدیریت منابع علمی با استفاده از نرم افزار Endnote در تاریخ 10 آبان ماه 1396 توسط اساتید دانشکده علوم زمین برگزار خواهد شد.
مدرس : دکتر کاظم نصرتی
برای ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر، می توانید با شماره 29902640 - 021 تماس حاصل نماید.
 
محل برگزاری کلاس : طبقه 1-  ساختمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات 

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 255
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی