دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English

کارگاه آموزشی مدیریت منابع علمی با استفاده از نرم افزار Endnote ویژه اساتیددر دانشکده علوم علوم زمین برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1396/08/03 09:56 ق.ظ

 کارگاه آموزشی " مدیریت منابع علمی با استفاده از نرم افزار Endnote ویژه اساتید در تاریخ 17 آبان ماه 1396 در دانشکده علوم زمین برگزار خواهد شد.

مدرس : دکتر کاظم نصرتی
برای ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر، می توانید با شماره 29902640 - 021 تماس حاصل نماید.
 
محل برگزاری کلاس : طبقه 1-  ساختمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات 

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 234
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی