دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 20:28:34

برگزاری ژورنال کلاب با موضوع خشونت خانگی در پژوهشکده خانواده

تاریخ انتشار: 1396/08/06 08:36 ق.ظ

Presentation1 (2).jpg
 

Telegram-Icon
کلید واژه ها: خشونت خانگی، پژوهشکده خانواده
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 271
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی