دانشگاه شهید بهشتی

جلسه آشنایی با آیین نامه های تحصیلات تکمیلی در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/08/08 09:07 ق.ظ
 

جلسه ای به منظور آشنایی با آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و قوانین جدید جهت چاپ مقاله برای دانشجویان دکتری و اعضای هیآت علمی روز دوشنبه مورخ 96/7/24 ساعت 11/30 الی 13 در تالار دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم ریاضی
تعداد مشاهده: 615
اخبار : جلسه آشنایی با آیین نامه های تحصیلات تکمیلی در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی