دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 20:28:34

برگزاری کارگاه آموزشی تجربه زیسته کارتن خوابی در پژوهشکده خانواده

تاریخ انتشار: 1396/08/08 10:27 ق.ظ

carton.png
 

Telegram-Icon
کلید واژه ها: تجربه زیسته، کارتن خوابی
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 286
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی