دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان سامانه ملی کارآموزی

تاریخ انتشار: 1396/08/16 10:37 ق.ظ
عطف به نامه شماره 3/71007 مورخ 1396/4/10 دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در خصوص معرفی سامانه ملی کارآموزی،بدین وسیله به استحضار می رساند سامانه مذکور به آدرس http://karamouz.irost.org فعال و آماده خدمت رسانی به کلیه دانشجویان متقاضی جایابی کارآموزی در کشور می باشد.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سامانه ملی کارآموزی،مرکز سنجش از دور
منبع خبر انجمن سنجش از دور و GIS ایران
تعداد مشاهده: 559
اخبار : فراخوان سامانه ملی کارآموزی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی