دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English

قابل توجه دانشجویان پژوهشکده علوم محیطی

تاریخ انتشار: 1396/09/01 12:49 ب.ظ
 

دانشجویان قبل از شروع امتحانات پایان ترم نسبت به رفع نقص مدارک ثبت نام خود اقدام کنند. در غیر اینصورت برای ثبت نام در ترم آینده با مشکل عدم ثبت نام مواجه خواهند شد.
 
Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم محیطی
تعداد مشاهده: 750
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی