دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی با موضوع: مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار: 1396/09/21 02:29 ب.ظ
 
 
سخنرانی با موضوع:
مالیات بر ارزش افزوده
 
سخنران: جناب آقای مسیحی
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
 
زمان: یک شنبه 26 آذرماه
ساعت 13 الی 15
مکان: سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 862
اخبار : سخنرانی با موضوع: مالیات بر ارزش افزوده
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی