دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 04:24:23

کارگاه حقوق شهروندی

تاریخ انتشار: 1396/10/03 02:57 ب.ظ

مرکز رشد​ واحدهای فناوری و کارآفرینی با همکاری واحد پارسینا برگزار می کند:
کارگاه حقوق شهروندی.bmpTelegram-Icon
کلید واژه ها: مرکز رشد واحدهای فناور و کارآفرینی، کارگاه حقوق شهروندی
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 630
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی