دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English

کارگاه حقوق شهروندی

تاریخ انتشار: 1396/10/03 02:57 ب.ظ

مرکز رشد​ واحدهای فناوری و کارآفرینی با همکاری واحد پارسینا برگزار می کند:
کارگاه حقوق شهروندی.bmpSorosh-Icon
کلید واژه ها: مرکز رشد واحدهای فناور و کارآفرینی، کارگاه حقوق شهروندی
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 748
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی