دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English

توصیه های استادان به دانشجویان برای روزهای امتحان (دکتر فریبا زرانی)

تاریخ انتشار: 1396/10/09 04:54 ب.ظ

دکتر فریبا زرانی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

Dr. Zarani.jpg

از جنبه مدیریت زمان می توان توصیه هایی را به دانشجویان محترم داشت. یکی از مواردی که باعث اضطراب و تشویش دانشجویان می شود رعایت نکردن مدیریت زمان است. این مسئله را می توان در زمانهای قبل و در حین آزمون در نظر گرفت. قبل از آزمون، با توجه به زمان باقی مانده به امتحانات، دانشجویان باید جدول زمانی برای خود تنظیم کنند و بر اساس زمان امتحانات، در این جدول برنامه های مطالعاتی خود را سازماندهی نمایند. در مرحله بعدی که هنگام آزمون است، دانشجویان برای اینکه در این زمان دچار تشویش و اضطراب نشوند باید قبل از شروع به پاسخگویی، یک بار سوالات را مرور کنند. سپس به تدریج برای سوالاتی که پاسخ آنها را می دانند وقت بگذارند. آنگاه روی سوالاتی که برایشان دشوارتر است وقت بگذارند. به این ترتیب قادر خواهند بود زمان را به خوبی برای روز آزمون مدیریت نمایند. ​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 568
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی