دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English

اخذ پایان‌نامه و رساله در نیمسال دوم تحصیلی 97-96

تاریخ انتشار: 1396/10/10 01:49 ب.ظ

روش اخذ پایان‌نامه و یا رساله در نیمسال تحصیلی 1396(برای اولین بار) به قرار فایل راهنمای پیوست است. ضمنا خلاصه آن به شرح زیر است:

  • مراجعه دانشجو به پیشخوان خدمت در سامانه گلستان و انتخاب گزینه «درخواست تصویب موضوع ...» و تکمیل آن به شرح فایل پیوست.
  • دریافت درخواست دانشجو، توسط استاد یا استاتید راهنما (راهنمای اول و دوم) و تأیید آن‌(ها)
  • دریافت تاییدیه استاد یا استاتید راهنما توسط مدیر گروه آموزشی ذیربط و تایید وی.
  • از این مرحله است که دانشجو در زمان  انتخاب واحد و یا حذف و اضافه می‌تواند درس پایان‌نامه و رساله را اخذ نماید.
  • اخذ واحد پایان‌نامه یا رساله در زمان انتخاب و واحد و حذف و اضافه توسط دانشجو.
  • تایید کارشناس دانشکده/پژوهشکده پس انتخاب واحد دانشجو، که به منزله تعریف فعالیت است، که بطور خودکار انجام می‌شود.
دانشجویان برای انجام مراحل ۱ تا ۳ از همین فردا می‌توانند اقدام نمایند (لزومی ندارد که تا زمان انتخاب واحد صبر نمود).  این قسمت هر چه زودتر انجام شود، بهتر است. تا اگر مشکلی بود برای آن رفع آن تمهیدی سنجیده شود.

راهنمای اخذ پایان‌نامه یا رساله.pdf

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز مطالعات سنجش از دور
تعداد مشاهده: 1,376
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی