دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 13:06:27

بحران آب شايد جدی ترين بحران آيندۀ نزديک در ايران باشد

تاریخ انتشار: 1396/11/11 02:17 ب.ظ

با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف, ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجهه با کمبود آب قرار دارد . کشور ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است . توجه شما را به مقاله "تشنگی ثروت ماست" جلب می کنیم

تشنگی ثروت ماست.

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 186
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی