دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 11:49:38

سومین همایش ملی ارزیابی کمی و کیفی برنامه ریزی و گسترش علوم جغرافیایی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد

تاریخ انتشار: 1396/11/18 11:02 ق.ظ

 

سومین همایش ملی ارزیابی کمی و کیفی برنامه ریزی و گسترش علوم جغرافیایی در آموزش عالی در تاریخ چهارشنبه 30 خرداد 97 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. برای آگاهی یافتن از محورهای بحث می توانید فایل این همایش را از پیوند زیر بارگذاری نمایید.
صاحبنظران علوم جغرافیایی می توانند چکیده مقاله خود را تا تاریخ 20/1/97 به ایمیل دبیرخانه به آدرس geography.committee@sbu.ac.ir  ارسال نمایند.برای کسب اطلاعات بیشتر به پوستر این همایش مراجعه نمایید.

SevHamayeshMelliOlomGeo.jpg

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 429
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی