دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 13:06:27

نصب سردر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تاریخ انتشار: 1396/11/23 11:11 ق.ظ
 جهت ضرورت هویت بخشی در زیباسازی نمای بیرونی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی و بر اساس اقدام مسئولین واحد مربوطه در این امر، سردر درب شمالی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد نصب گردید.
sar dar.png

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 905
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی