دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی با موضوع: صنعت بیمه ایران: وضعیت، عملکرد، چالش‌ها و چشم‌انداز

تاریخ انتشار: 1396/11/30 10:36 ق.ظ
سخنرانی با موضوع:
صنعت بیمه ایران: وضعیت، عملکرد، چالش‌ها و چشم‌انداز
 
سخنران: دکتر صفری
ریاست پژوهشکده بیمه
 
زمان: دوشنبه 30 بهمن ماه 1396  ساعت 13 الی 15
مکان: اتاق 206دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 829
اخبار : سخنرانی با موضوع: صنعت بیمه ایران: وضعیت، عملکرد، چالش‌ها و چشم‌انداز
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی