دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان ظهر به افق تهران: 11:57:25

برنامه نشست های علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی در اسفند ماه 1396

تاریخ انتشار: 1396/12/05 09:11 ق.ظ
برنامه نشست های علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی در اسفند ماه 1396
 

برنامه نشست اسفند 1396.pdfبرنامه نشست های علمی در اسفند ماه 1396.pdf

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 720
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی