دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح فردا به افق تهران: 04:52:50

برگزاری نشست علمی اقلیتی در میان اقلیت: خلق فضاهای شیعی در انگلستان

تاریخ انتشار: 1396/12/05 09:17 ق.ظ

بسمه تعالی​

 

گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند
 
اقلیتی در میان اقلیت: خلق فضاهای
شیعی در انگلستان
 
پروفسور اولیور شاربرات Oliver Scharbrodt
اسلام شناس و استاد دین شناسی و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه بیرمنگام
 
زمان: سه شنبه 8 اسفندماه 1396
ساعت: 11:30 ـ 13
مکان: تالار ناصرخسرو دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
اقلیتی در میان اقلیت1.jpg

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برگزاری نشست علمی اقلیتی در میان اقلیت: خلق فضاهای شیعی در انگلستان
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 296
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی