دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه خودشناسی و تاثیر آن بر روابط سازمانی در دانشکده علوم زمین برگزار شد

تاریخ انتشار: 1396/12/16 07:19 ق.ظ

 

کارگاه شخصیت شناسی و تاثیر آن بر روابط سازمانی در تاریخ 15 اسفند 96 از ساعت 13 الی 15،  با حضور کارشناس شخصیت شناسی سازمانی، دکتر مهسا باقری و حضور کارکنان خانم مجموعه دانشکده علوم زمین در سالن اجتماعات این مجموعه برگزار گردید.
در این کارگاه که به مناسبت روز زن برای کارکنان دانشکده برگزار گردید، بحث هایی پیرامون شناخت ابعاد شخصیتی و تاثیر مستقیم آن بر هوش سازمانی افراد صورت گرفت و از وجود رابطه معنی دار و مثبت بين شخصيت با فرهنگ سازمانی سخن به میان آمد.

KargahShakhsiat.JPG

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 626
اخبار : کارگاه خودشناسی و تاثیر آن بر روابط سازمانی در دانشکده علوم زمین برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی