دانشگاه شهید بهشتی

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مپنا از پردیس

تاریخ انتشار: 1396/12/16 07:24 ق.ظ

جلسه ای با حضور مهندس بهبانی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مپنا و دکتر خرقانی ریاست هیت مدیره بنیاد  دانشگاهی شهید بهشتی و  دکتر لیاقتی رییس پردیس شهید عباسپوربرگزار شد. در این جلسه در مورد چگونگی گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی شرکت مبنا و پردیس شهید عباسپور و بنیاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی بحث و تبادل نظر شد.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,008
اخبار : بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مپنا از پردیس
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی