دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان مغرب به افق تهران: 18:18:11

نتایج داوری چکیده مقالات هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

تاریخ انتشار: 1397/01/20 12:16 ب.ظ
ضمن عرض تبریک به نویسندگانی که مقالات آنها در هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده پذیرفته شده است، توجه شما را به نکات زیر جلب می نماییم:
* نیازی به ارسال متن کامل مقالات به دبیرخانه نمی باشد
* نویسندگانی که مقالات آنها به صورت پوستر پذیرفته شده است بایستی پوستر خود را مطابق راهنما تدوین و در روز کنگره ارائه نمایند. نیازی به ارسال پوستر به دبیرخانه نیست.
* فونت، رنگ و طراحی محتوای داخل پوستر به دلخواه نویسنده است.
* نصب پوستر در روز کنگره توسط یکی از نویسندگان مقاله جهت دریافت گواهی، الزامی است.
* زمان ارائه سخنرانی ها و نصب پوستر متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
 
آدرس دبیرخانه: اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده
تلفن: 29902396

Telegram-Icon
کلید واژه ها: هشتمین، کنگره ملی، آسیب شناسی خانواده
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 397
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی