دانشگاه شهید بهشتی

نشست مشترک "کارگاه علمی" قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی در دانشکده علوم زمین برگزار می گردد

تاریخ انتشار: 1397/01/27 08:14 ق.ظ

 

 نشست مشترک "کارگاه علمی" قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی و انجمن علمی جغرافیا با عنوان توسعه پایدار با تاکید بر فناوری های سبز در تاریخ 16 اردیبهشت 1397 ساعت 10 الی 13 در محل سالن جلسات دانشکده علوم زمین برگزار می گردد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 749
اخبار : نشست مشترک "کارگاه علمی" قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی در دانشکده علوم زمین برگزار می گردد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی